Privacy statement

INLEIDING

In deze privacy verklaring lees u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

DE RAEDT & PARTNERS

U leest op dit moment de privacy verklaring van De Raedt & Partners. De Raedt & Partners is een innovatief kantoor met een platte organisatiestructuur en korte communicatielijnen, die de MKBondernemer en de DGA van dienst kan zijn. Er zijn situaties waarin uw gegevens door De Raedt & Partners verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door De Raedt & Partners, neem dan gerust contact op!

kantoor@raedtadvies.nl | 010 7600648
Minervahuis 1 – Meent 106 | 3011 JR | Rotterdam
Postbus 4280 | 3006 AG | Rotterdam

De Raedt & Partners is een maatschap, welke wordt gedreven door R.A. van Dessel.

DOEL GEGEVENS

Er wordt op onze website voor een doel persoonsgegevens verzameld door De Raedt & Partners. Dit wordt hieronder toegelicht.

Verzamelen van contactgegevens
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met De Raedt & Partners via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om u een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals u naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en onderwerp.

ONTVANGERS

Onze website maakt gebruik van een tracking cookie van Google Analytics om het aantal personen te verzamelen dat gebruikt maakt van de Google Maps functie. Deze slaat hierbij geen persoonsgegevens op. Uw gegevens via het contactformulier op deze website worden alleen door de Raedt & Partners verwerkt.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

De Raedt & Partners bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een maand bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

BEVELIGING

De Raedt & Partners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Uw rechten

Recht op inzage
U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij De Raedt & Partners vastgelegd en bewaard worden. Dit doe u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met De Raedt & Partners. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen u gegevens niet? Of zijn u gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door De Raedt & Partners.

Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij De Raedt & Partners opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb u het recht op overdracht. Hierbij dient De Raedt & Partners al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil u niet langer dat uw gegevens bij De Raedt & Partners vastgelegd zijn? Dan heb u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat De Raedt & Partners niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil u niet dat De Raedt & Partners uw gegevens gebruikt? Dan heb u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via kantoor@raedtadvies.nl onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

Het streven is om binnen een week te reageren.

PLICHTEN

De Raedt & Partners verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van De Raedt & Partners via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. U e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om met u contact te kunnen opnemen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan De Raedt & Partners de betreffende dienst niet aanbieden.

De Raedt & Partners behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer De Raedt & Partners dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van De Raedt & Partners te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met De Raedt & Partners met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Download hier de privacy verklaring: privacyverklaring.pdf