Diensten

Administraties en Jaarrekeningen

Wat voor u als ondernemer een noodzakelijk kwaad is, is voor ons een kerncompetentie:
het nauwgezet bijhouden van de administratie. Wij zien dat als een van de belangrijkste voorwaarden om een onderneming te kunnen besturen en kunnen zo een bijdrage leveren aan het succes van uw onderneming.

Door u of door ons

De Raedt & Partners biedt u op dit terrein verschillende varianten:

  • Wij nemen u de administratie inclusief de jaarrekening volledig uit handen
  • Wij beoordelen periodiek uw administratie die u zelf bijhoudt, vervolgens stellen wij de jaarrekening op.
  • Wij treden op als uw adviseur in het administratieve proces.

Bedrijfsopvolging

Voor iedere ondernemer komt er een moment dat hij naar de toekomst kijkt met het oog op de bedrijfsopvolging. Of het nu gaat om een eenmanszaak, VOF of B.V., het is van groot belang tijdig bij bedrijfsopvolging stil te staan. Zelfs als u de komende jaren nog niet van plan bent te stoppen. Voordat u het in de gaten heeft, is het te laat en kan een bedrijfsopvolging tot grote problemen lijden.

Bedrijfswaardering

De projecten die wij uitvoeren betreffen waarderingen van aandelenpakketten, waarderingen van eenmanszaken en maatschappen/vennootschappen onder firma.

Fiscale aangiften

Van alle contacten die een ondernemer onderhoudt met de belastingdienst is de aangifte het belangrijkste. Of het nu gaat om de aangifte omzetbelasting of de aangifte vennootschapsbelasting. De aangifte is immers bepalend als er gekeken wordt naar wat de ondernemer zal moeten afdragen aan de fiscus. Het is dus van groot belang om elke aangifte goed in te vullen, maar ook om de juiste gegevens telkens weer tijdig en op de juiste manier bij de fiscus in te leveren. Voor een drukke ondernemer is dit vaak een probleem. Een probleem wat u met een gerust hart kwijt kunt bij De Raedt & Partners.

Binnen De Raedt & Partners zijn voor alle soorten aangiften de juiste personen beschikbaar. Wij nemen u de zorg voor het opstellen van de juiste aangifte én de zorg voor de tijdige indiening graag uit handen. Uiteraard zijn wij volledig toegerust om de aangiften geheel naar de wensen van de fiscus digitaal te verzorgen.

Maak het uzelf gemakkelijk en laat u aangifte verzorgen door de professionals van De Raedt & Partners.

Herstructurering

Als ondernemer zult u altijd in de gaten moeten houden of de juridische structuur van uw bedrijf nog wel de juiste is. Als de omstandigheden wijzigen kan dat aanleiding zijn tot een verandering.

BV of eenmanszaak?

Bij herstructurering kunt u denken aan

  • het omzetten van een eenmanszaak in een B.V.
  • de terugkeer uit de B.V. naar de eenmanszaak.
  • De uitbreiding van een eenmanszaak in een VOF of maatschap.
  • uitbreiding van een structuur met één B.V. naar meerdere B.V.'s (via een zogenaamde ‘doorzak-operatie’).

In al deze, maar ook andere situaties, komt het aan op fine-tuning en is de taak van de adviseur zeer belangrijk.

Internationale fiscale planning

Efficiënte internationale structuur
Voor de internationaal opererende cliënten zorgt De Raedt & Partners voor de opzet en het onderhoud van een fiscaal en financieel efficiënte structuur. Deze structuur dient met name werkbaar te zijn voor de deelnemende bedrijfsonderdelen en dient tevens onder de gegeven omstandigheden in een zo laag mogelijke gemiddelde belastingdruk te resulteren.

Loonadministratie

Wij kunnen voor u, als DGA en als ondernemer met werknemers, de loonadministratie verzorgen. Wij kunnen zorg dragen voor de verstrekking van loonstroken aan u en uw werknemers. Daarnaast verzorgen wij de loonaangiftes en pensioenaangiftes. Wij houden de ontwikkeling op het gebied van arbeidsrecht, CAO's, pensioenregelingen en voor de DGA bijzondere regelingen zoals lijfrenteverplichtingen.

AVG

De nieuwe AVG-wetgeving die per 1 mei 2018 van kracht is gegaan, vergt voor u als ondernemer de nodige inspanningen. Wij kunnen voor u enkele aspecten van de AVG verzorgen. Hierbij moet u denken aan het opstellen en inrichten van de benodigde registers, het opstellen van privacy-verklaringen en het opstellen van verwerkersovereenkomsten.